Svenska EnergiAskors logga


 

Dags för "Europa minskar avfallet"

Nu är det dags för projektveckan ”Europa minska avfallet”. Över hela Europa arbetar lokala krafter för att öka kunskapen om hur vår konsumtion och vårt beteende påverkar mängden avfall. I år deltar 23 EU-länder med över 12 000 projekt. Ett 50-tal kommuner, organisationer, företag och skolor deltar över hela Sverige.

Läs om några av projekten I Sverige på följande länk:

http://www.recyclingnet.se/artiklar/nyheter/i-veckan-inleds-europa-minskar-avfallet/

 

Energiaskor 2013-11-19


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se