Svenska EnergiAskors logga


 

Nu täcks deponin i Munkgärde över

Just nu pågår övertäckningen av deponin i Munkegärde. Hushållsavfall som är slängt från 1960-talet fram till 2008 ska täckas över.

När det är klart ska där istället bli ett grönområde motsvarande tolvfotbollsplaner, skriver Kungälvs-Posten.

 – Det är i huvudsak hus hållsavfall som man har lagt här sedan 1960-talet. Så gjorde man förr i tiden, man lade både matavfall och hushållsavfall i deponier. Sedan 1990-talet har man bara lagt på kakel och sånt, så det minskade rejält redan då, säger Dan Gorga, miljöingenjör på Kungälvs kommun.

 Nu för tiden hamnar inte mycket i deponi.
– Det som i idag hamnar på deponi är det som inte går att återvinna eller återanvända så som gammal asfalt, samt askor från energiproduktion, säger Dan Gorga.

 

 

Energiaskor 2013-12-20


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se