Svenska EnergiAskors logga


 

Nytt kraftverk i Köpenhamn ger el och värme till staden och blir samtidigt ett nytt fritidsområde

En 41.000 m2 stor avfall-till-energianläggning, Amager Bakke, byggs i Köpenhamn nära bostadsområden och rekreationsanläggningar. I stället för att se platsen som ett problem gjorde arkitekterna i BIG, Bjarke Ingels Group, den till en möjlighet.

Kraftverket kommer inte bara omvandla avfall till energi och ge el och värme för invånarna i staden, det kommer även att erbjuda året runt skidåkning, vandringsleder och en utsiktsplattform och café högst uppe på toppen av byggnaden.

Förbränning av avfall för energi är avgörande i Danmark. Enligt BIG förbränns 54 procent av det kommunala avfallet inom landet för att generera energi; 42 procent återvinns och endast 4 procent går till deponi.

Anläggningen byggs eftersom den tidigare anläggningen nu är mer än 40 år och tekniken har avancerat sedan dess. Skidbacken kommer ligga ovanpå kraftverket. Att verket ligger nära centrum är bra menar Bergmann eftersom det blir kortare transporter.


Anläggningen och skidbacken väntas vara klar år 2017.Läs hela artikeln

 

Energiaskor 2014-10-22


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se