Svenska EnergiAskors logga


 

Nyheter i budgeten

I regeringens budgetproposition för 2015, föreslås en höjning av deponiskatten från dagens 435 kr per ton till 500 kr per ton. Dessutom föreslår regeringen höjd skatt på naturgrus, från dagens 13 kr per ton till 15 kronor per ton. Båda höjningarna har ikraftträdande 1 januari 2015.

 

Energiaskor 2014-10-23


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se