Svenska EnergiAskors logga


 

Ur askan i...kretsloppet

Nog har man hört om fågel Fenix som reser sig ur sin egen aska. Och närmare än de forskningsprojekt med forskare från bland annat Borås Högskola inblandat har nog legenden aldrig varit att bli sanning. Men istället för en fågel är det ämnen som zink, koppar och fosfor som ska tas till vara på och låta ”återuppstå" ur den flygaskan, eller typ av avfallsaska, de brunnit till grunden med, skriver Borås Kuriren.

– I ett tidigare projekt lyckades vi framställa ett metallslam, med bland annat zink, bly och koppar. Det vi ska titta vidare på nu är att se hur man kan gå vidare, och renodla metallerna från varandra, förklarar Anita Pettersson.

Att kunna ta till vara på den fosfor som finns i många askor är också ett av målen, och det som Anita själv kollar särskilt på. Tanken är att också fosforen ska kunna återanvändas i den svenska industrin och återingå i kretsloppet.

– När man tagit bort dessa ämnen är askan ofarlig och kan i stort sett användas på samma sätt som vanlig sand. Först och främst pågår det projektet i ett år men hoppas bli förlängt. Vikten av att hitta en lösning på problemet med avfallsaska är att det på några års sikt inte heller fi nns någonstans att lämna iväg den.

Läs hela artikeln i Borås Kuriren den 22 oktober 2014.


 

Energiaskor 2014-10-24


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se