Svenska EnergiAskors logga


 

 

Teknik för fosforåtervinning ur aska från slam kan lyckas

Det går att samförbränna reningsverkslam och återvunnen träfilis samt utvinna ren fosfor ur askan. Det visar en rapport från Waste Refinery, arbetet har genomförts som ett samarbete mellan Pöyry SwedPower, Ragn Sells, EasyMining Sweden, ENA Energi och Umeå Universitet, skriver Cirkulation.

 – Genom att samförbränna rötslam skapar vi ett nytt spännande kretslopp som är bra både för miljön och ur ett resursutnyttjande perspektiv. Eventuella organiska föreningar och läkemedelsrester destrueras samtidigt som fosforn återförs. Vi breddar dessutom vår bränslemix med ett bränsle som ger en skyddande miljö i pannan samt att vi får en bra avsättning för vår aska, säger Tomas Ulväng, ENA Energi.

 Läs hela artikeln i Cirkulation

http://www.cirkulation.com/2014/02/teknik-for-fosforatervinning-kan-lyckas/

 

Energiaskor 2013-02-26


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se