Svenska EnergiAskors logga


 

Askor från sopor kan bli vätgas

Forskare från Lunds Tekniska Högskola har utvecklat en teknik för hur askan från värmeverk kan användas för att producera vätgas. Metoden presenteras i en ny avhandling, skriver Lunds universitet i ett pressmeddelande.

Tekniken går ut på att askan placeras i en syrefri miljö. Askan fuktas med vatten varpå den bildar vätgas. Vätgas sugs upp med rör och sparas i tankar.

– Man kan använda sopresterna som en resurs istället för att låta vätgasen spridas för vinden såsom idag. Våra deponier ruvar på ett guldägg, säger Aamir Ilyas, doktor i teknisk vattenresurslära vid LTH och den som utvecklat tekniken.

Läs pressmeddelandet från Lunds universitet
http://www.lu.se/nyheter-och-press/pressmeddelanden?visa=pm&pm_id=2121

Energiaskor 2013-03-26


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se