Svenska EnergiAskors logga


 

Cementa blandar flygaska i cementen

Cementa kommer inom kort att genomföra försök med att använda flygaska från koleldade kraftverk i tillverkningsprocessen. Avsikten är att på sikt blanda i flygaska i cementproduktionen, skriver Skaraborgs Allehanda.

– Detta är en del av vårt pågående miljöarbete där vi vill minska slutproduktens koldioxidbelastning genom att delvis ersätta klinker med flygaska, säger Marie Sjöstrand, säger Marie Sjöstrand, miljö- och kvalitetschef vid

Miljöeffekten uppstår, enligt Sjöstrand, när man i stället för att tillverka klinker genom förbränning av kalksten, kan ersätta klinker med askan som tillförs i slutet av tillverkningsprocessen. Att flygaskan ska levereras i bulkbilar och transporteras över både vatten och land från leverantören Emineral i Danmark uppväger ändå själva miljövinsten i slutändan, säger Sjöstrand:

– Den koldioxidpåverkan vi får i ugnen från både bränsle och material är betydligt större än vid transporten av flygaskan.

Vid Cementas anläggning vid Slite på Gotland används redan flygaska i produktionen av Cementas nya Bascement, som enligt företagets mätningar har gett tio procent lägre koldioxidpåverkan genom kraftigt reducerad klinkeranvändning.

Tanken är att även Skövdefabriken på sikt ska använda sig av restprodukten som en naturlig inblandning i cementtillverkningen.

– Flygaska är ett beprövat material som användes här i Skövde redan på 1980-talet, men sedan har det varit borta under en längre tid, säger Sjöstrand.

Läs hela artikeln i Skaraborgs Allehanda den 13 februari 2014.

 

 

Energiaskor 2014-02-27


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se