Svenska EnergiAskors logga


 

Tio miljoner till bioenergi i Kina för att minska mängden aska från jordbruksrester

Vinnova har beviljat tio miljoner kronor till en svensk demonstrationsanläggning för bioenergikombinat i Jilin i nordöstra Kina, skriver ATL.

Anläggningen, som ska byggas i samarbete med det svenska företaget Biosteam, ska använda träflis som substrat för odling av matsvamp.

Dagens bioenergikombinat är utvecklade främst för skogsråvara. Ett viktigt led i utvecklingen av demonstrationsanläggningen är att trimma anläggningen så att även rester från jordbruksprodukter kan användas. Framför allt handlar det om att komma tillrätta med de höga halterna av aska som bildas vid förbränning av jordbruksrester.

Läs hela artikeln i ALT
http://www.atl.nu/lantbruk/tio-miljoner-till-bioenergi-i-kina

 

 

 

Energiaskor 2013-11-27


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se