Svenska EnergiAskors logga


 

Träd återvänder - som aska

– Nu har det hänt något historiskt här i Norra Dalarna. Den första askåterföringsoperationen har påbörjats, säger Daniel Palm, Skogsstyrelsen, enligt en artikel i Mora Tidning.

Askåterföringsoperation må vara ett osmidigt ord, men det beskriver exakt vad det handlar om: aska som återförs till naturen. Och nu har Skistar och Peabs delägda bolag, Fjällvärme i Sälen, påbörjat denna procedur. I dag värmer de upp stora delar av sin anläggning med träd. Efter förbränningen av detta biobränsle skapas stora volymer av aska. I samarbete med Transtrands besparingsskog kommer de nu börja återföra denna förbränningsrest till naturen.Läs artikeln i Mora Tidnings pappersupplaga från 24 oktober.Energiaskor 2014-10-28


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se