Svenska EnergiAskors logga


 

Höjd tillåten maxhalt för krom i aska

Skogsstyrelsen har nyligen tagit beslut om att höja den tillåtna maxhalten för krom (Cr) från 100 till 200 mg/kg i aska som återförs till skogen.

I Skogsstyrelsens rekommendationer anges att aska kan återföras till skogsmark även om koncentrationerna av vissa ämnen överstiger gränsvärdena under förutsättning att man kan visa att askan kommer från förbränning av biobränslen. Vad det gäller innehållet av krom i aska har branschen länge arbetat för en högre tillåten maxhalt. Norrenergi har kunnat visa att askor från rena bränslen haft kromhalter på mellan 100 och 200 mg/kg. Det tillsammans med andra utvärderingar av krom och lakning, har lett till att Skogsstyrelsen har omprövat sin tidigare rekommendation och nu höjt den tillåtna maxhalten till 200 mg/kg.

Läs mer på Skogsstyrelsens sida


Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se