Svenska EnergiAskors logga


 

Sportfiskarna: Återför aska för att minska försurningen

Den senaste Krondroppsrapporten från IVL Svenska Miljöinstitutet, visar att återhämtningen från försurningen går långsamt, och att skogsbrukets påverkan på försurningen i nuläget är i samma storleksordning som luftföroreningarnas påverkan, skriver +FishEco.

Krondroppsnätets årliga rapport har som målsättning att ge en aktuell bild av situationen vad gäller försurning och övergödning i Sveriges skogsmark och att ge prognoser för framtiden. I den senaste rapporten beräknas skogsbruket nu stå för upp till hälften av försurningsbidraget.

För skogsägare i de områden som pekas ut i rapporten finns dock möjlighet att bedriva ett mer hållbart skogsbruk och minska försurningspåverkan. En sätt är att använda en metod som gör att barren stannar kvar vid uttag av GROT eller inte ta ut GROT alls. Tas ändå GROT ut är askåterföring av ren träaska från exempelvis fjärrvärmeverk ett sätt att minska försurningen.

 Läs hela artikeln ”Sportfiskarna - Tydlig försurningspåverkan från skogsbruket!” på +FishEco.se

http://www.fisheco.se/news.php?modulID=2&newsID=5007

Energiaskor 2013-11-27


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se