Svenska EnergiAskors logga


 

Ragn-Sells vd: Sätt inte stopp för framtidens råvaror

Regeringen föreslår en höjning av deponiskatten, men detta riskerar att försvåra återvinning av viktiga resurser - sekundära råvaror - ur stora avfallsflöden, skriver David Schelin, vd för Ragn-Sells AB, i en debattartikel på SvD Brännpunkt.

Miljöpartiet tar för första gången plats i en regering och allt fler partier i riksdagen pratar om cirkulär ekonomi. Förhoppningar väcks om fler styrmedel som gynnar kretslopp, helhetssyn och återvinning. Samtidigt visar regeringens föreslagna höjning av deponiskatten med 15 procent att vi är kvar i stuprörstänkande och en missvisande syn på miljöskatter som en långsiktig intäktsbas.

Deponiskatten försvårar återvinning av viktiga resurser. För att maximera utvinningen av fosfor ur avloppsslam, metaller ur förbränningsverkens askor eller värdefullt material ur gamla deponier måste storskaliga industriella processer tillämpas, som likt primär råvaruproduktion naturligt genererar restprodukter utan marknadsvärde som måste deponeras.Läs hela debattartikeln från 26 oktober på Svenska Dagbladets hemsida


Energiaskor 2014-10-29


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se