Svenska EnergiAskors logga


 

SCA skapar ny mark med aska

Tunadalssågen skapar ny mark i Alnösundet för att ha beredskap att kunna bygga ut. Men massorna innehåller en del tungmetaller. Byggmaterialet till den nya marken, bland annat grönlutsslam, kommer från SCA:s egna fabriker, rapporterar P4 Västernorrland.

SCA har hittat ett sätt att använda sitt eget avfall till att skapa mer mark - mark som kan behövas när, eller om, Tunadalssågen ska expandera med ett nytt såghus och en ny såglinje.

Det är ett stort område som blir ny mark i Alnösundet - motsvarande 15 fotbollsplaner. Nästan en miljon ton aska, grönlutslam och lera från fabrikerna i Timrå (Östrand) och Sundsvall (Ortviken) används och som nu dumpas innanför den 860 meter nya stenpir som redan byggts ute i vattnet.

Att bygga nytt land av sitt eget avfall fungerar väldigt bra, säger byggchefen Magus Jinnerot.
– Det blir hårt och stabilt, säger han och vi flyttar oss ut mot vattnet så ännu en tungt lastad dumper kan komma förbi och det som ser ut som aska töms snabbt ner i invallningen. Det är svårt att tro att det bara för några månader sedan var hav där vi står och där tunga lastbilar nu utan problem kör.

Materialet, grönlutslammet och askan, tycks binda ihop sig. Och dessutom finns en extra barriär med stenpiren och en duk ut mot själva havet. Men det är inte länsstyrelsen som mäter, väger och granskar vad som faktiskt sker med det som läggs i havet. Det gör bolaget, SCA i det här fallet, självt.
– Det är så det fungerar. Det är verksamhetsutövarna som ska redovisa det material de använder, de egenskaper som materialet har, för att vi ska kunna göra en bedömning av det, säger Sören Thor, miljöhandläggaren på länsstyrelsen.

Läs och lyssna på inslaget ”Tungmetaller i fyllnadsmassor när Tunadalssågen bygger ut” från Sveriges Radio P4 Västernorrland

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=110&artikel=5710288

Energiaskor 2013-12-02


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se