Svenska EnergiAskors logga


 

Slagg och avloppsslam en resurs enligt schweiziska miljömyndigheten

Slagg från avfallsförbränningen och avloppsslammet är inga avfall utan resurser. Schweiziska miljömyndigheten BAFU berättar om kretsloppssamhället i höstnumret av deras tidskrift Umwelt, som kan laddas ner härifrån:
http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01729/index.html?lang=de&show_kat=/publikationen/00004

Schweiziska avfallsförordningen revideras nu i syfte att införa plikten att återföra fosfor från slammet. I Zürich centraliseras förbränningen av slam med en efterföljande extraktion av fosfor.
I artikeln om Urban Mining berättas hur framgången med torrutmatningen av slagg från Zürichs avfallsförbränningsanläggning och de för närvarande höga metallpriserna utlöst en guldgrävarstämning. Många vill åt deponierna. Deponin i Zürich-kantonen började i somras med en egenutvecklad process, Supersort, att utvinna metaller ur såväl våtutmatade som torrutmatade slagger. Se webbplatsen:
www.dhz.ch

Broschyren om Supersort kan nås under flera flikar: nyhetssidorna och Supersort.

Artiklarna kan laddasockså ned via denna länk, då behöver inte hela skriften laddas ned:
http://www.bafu.admin.ch/dokumentation/umwelt/12962/index.html?lang=de

 

Energiaskor 2013-12-02


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se