Svenska EnergiAskors logga


 

Kolla tryckkärlen, innan det är för sent!

Olika typer av tryckkärl finns överallt i industrin, i väldigt skiftande applikationer. Gemensamt för alla dessa är att de omfattas av rigorösa säkerhetsbestämmelser, bland annat genom AFS 2005:3 som föreskriver återkommande inspektioner av kärlen. Trots det är det många verksamheter som inte uppmärksammar detta i tillräckligt hög grad, ett faktum som kan leda till potentiella olyckor, skriver tidningen Underhåll & Driftsäkerhet.

– Den aska som bildas i förbränningsprocessen och i rökgasreningen måste tas om hand och transporteras bort. Det sker via så kallade asksändare som i princip är kärl där askan hamnar. När nivån blivit tillräckligt hög i kärlen trycksätts dessa och askan transporteras bort i rörledningar för vidare åtgärder. I vårt fall handlar det om tre produktionslinjer eller pannor som alla togs i drift i början av 1980-talet, säger Bert Paganus, projektledare på Söderenergis kraftvärmeverk, och fortsätter:

– De gamla sändarna hade hängt med sedan dess och för några år sedan så visade tredjepartsinspektioner att kärlen började bli utmattade.

Läs hela artikeln från 24 september i papperstidningen Underhåll & Driftsäkerhet


 

 

Energiaskor 2014-10-02


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se