Svenska EnergiAskors logga


 

Skogsbruket + kommunen = uthålligare samhälle

Aktivt brukande av skogen är viktigt i ett uthålligare samhälle. Den insikten har fört skogsbruk och myndigheter närmare varandra i projektet Skog, Klimat och Miljö, skriver Tidningen Land.
– Tänk om vi själva kan föra in alla restprodukter, sopor och avloppsslam, från kommuninnevånarna i kretsloppet och utnyttja det till att öka produktionen av den energi vi behöver. Det är verkligen något vi strävar efter och då har skogen en viktig roll för oss alla innevånare.

Det förklarar Per Westergren, skogsansvarig på Umeå kommun, om varför Umeå är med och satsar både pengar och skogsmark för att utveckla kretsloppstänkandet i landet. Länsstyrelsen i Västerbotten driver projektet Skog, Klimat och Miljö, som har en budget på 18 miljoner kronor för ett år. EU och Umeå kommunen tillhör huvudfinansiärerna, medan Norra skogsägarna, Sveaskog och SLU är samarbetsparter.

En stor del av pengarna satsas på att ett skogligt demonstrationsområde utanför Umeå som ska användas för att visa politiker och andra beslutsfattare på lokal och riksplanet vilken stor potential skogen har i kretsloppet. Under gårdagen vallades en större grupp engagerade runt i området. På plats visades områden som gödslats med bionäring (pelleterat avloppsslam), aska (från värmeverket) och vanlig kvävegödsel. Där finns även exempel på röjda och oröjda bestånd, en tioårig plantskog som producerar gagnvirke och bioenergi för fullt. Dessutom exempel på dikesrensning som ökar produktionen och naturvårdande skogsskötsel av en alskog där biodiversiteten har huvudrollen.

Läs hela artikeln i Tidningen Land – Lantbruk & Skogsland

http://www.lantbruk.com/skog/skogsbruket-kommunen-uthalligare-samhalle

 

Energiaskor 2013-08-30


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se