Svenska EnergiAskors logga


 

Nej till planer på nytt industriområde

SCA får inte fortsätta bygga ut sitt markområde mellan Munksunds sågverk och pappersbruket. Det här har mark- och miljödomstolen i Umeå beslutat. Företaget vill fylla ut vattenområdet inom invallningsbankarna för att skapa ytor för framtida utveckling, skriver Piteå-Tidningen.

Genom årens lopp har företaget fyllt ut det aktuella området med uppskattningsvis 50 000 kubikmeter fyllnadsmassor. Det har handlat om schaktmassor, rivningsrester, muddermassor men även material inom specificerade områden som aska, grönlutslam och annat avfall. Nu vill alltså företaget utöka tillståndet för att kunna fylla igen hela Skuthamnsviken. Den utökade ansökan som SCA nu fått nobben för, handlar om betydande fyllnadsmassor, närmare 450 000 kubikmeter.

 

Läs artikeln i papperstidningen 27 september, eller på Piteå-Tidningens hemsida

 

 

Energiaskor 2014-10-03


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se