Svenska EnergiAskors logga


 

Sandås Timber AB kan belönas för sitt arbete med askor

Flera nominerades, men det är två förskolor och ett industriföretag som föreslås få kommunens miljöpris, skriver Eskilstuna Kuriren. Nämnden för hållbart samhälle fattar beslut om vilka som ska bli årets miljöpristagare. Sandåsa Timber AB är föreslagen pristagare i företagsklassen. I motiveringen framhålls att företaget arbetar långsiktigt och målmedvetet med hållbar utveckling. Ett exempel är att företaget återför växtnäringsämnen som fosfor och kalium tillbaka till skogsmarken i form av aska från träförädlingsprocessen.

Företagspriset delas ut under Strängnäs näringslivsdag i mars.

 

Läs hela artikeln ”De kan belönas för sitt miljöarbete” i pappersversionen av Eskilstuna Kuriren den 31 januari 2014.

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se