Svenska EnergiAskors logga


 

Karlstads Energi ny medlem i Paper Province

Karlstads Energi producerar och levererar värme och elektricitet till invånare och företag i Karlstad och Hammarö. Ett normal år producerar de cirka 650 GWh fjärrvärme och 200 GWh el, som övervägande produceras av förnybara träråvaror som grenar, toppar och bark, levererat från närområdet. Därmed är företaget en del av skogens värdekedja och har nu beviljats medlemskap i Paper Province, skriver Branschaktuellt.

Karlstads Energi jobbar också sedan år 2000 med återföring av träaskan till de skogar deras bränsle hämtas ifrån. Träaskan avskiljs ur rökgaserna och lagras i en silo. Där hämtas den av en entreprenör och läggs befuktad på upplag för att härda. Sedan krossas askan och sprids i skogen för att återföra näring till marken så att ny skog kan växa upp.Läs hela artikeln från 4 december på Branschaktuellts hemsida

 

Energiaskor 2014-12-09


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se