Svenska EnergiAskors logga


 

Mer värme och mindre aska med salix

Att rundpressa salix och lagra i fält istället för att direktskörda ger ett torrt och bra eldningsmaterial att använda i pannan hemma på gården, enligt ett forskningsprojekt från Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, skriver Jordbruksaktuellt.

 Enligt Sten Segerslätt har det visat sig att jämfört med halm blir det bara en tredjedels askhalt när man eldar med den torra salixen, något som också är positivt för lantbrukaren. En salixbal innehåller 1 MWh alltså 100 liter diesel per bal.

 – Detta är inte i första hand tänkt att levereras till de stora värmeverken utan är till för den småskaliga energi­produktionen på gårdsnivå alternativt till lokal värmeproduktion på ålderdomshem eller skola, säger Sten Segerslätt.

 

Läs hela artikeln i Jordbruksaktuellt

http://ja.se/?p=43410&pt=105&m=3433

 

Energiaskor 2013-10-13


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se