Svenska EnergiAskors logga


 

Upp till 200 000 ton mer metalliskt aluminium kan utvinnas

Claes Ribbing på Svenska EnergiAskor kommenterar den europeiska studien som visar att upp till 200 000 ton metalliskt aluminium kan utvinnas vid förbränning.

En ren yta av metallisk aluminium oxiderar lätt och avger hela 31,6 MJ/kg i energi. Vid förbränning tycker man då att detta borde ge ett betydande energitillskott vid förbränning av avfall. Men ett par Värmeforskrapporter visar att inte ens aluminiumfolier brinner upp till 100% i en del fluidbedpannor. När dessas flygaskor väts så bildas vätgas. Mängden vätgas som bildas vid ett överskott av starka alkalier är ett mått på hur mycket Al-metall som flygaskorna håller.

Orsaken till att Al-metall inte brinner är att det snabbt bildas ett tunt tätt oxidskikt som skyddar metallen från vidare oxidation. Att detta gäller för tex alumiumkastruller är ju väl känt. Att det även gäller i avfallsförbränningsanläggningar har nu en EU-studie för rostbottenaskor visat. Aluminiumburkar återfinns ofta halvsmälta och folier som små droppar. Halten av icke-magnetiska-metaller, NF, i bottenaskorna är mellan 0,5-3% varav 55-70% är aluminium. Även om många anläggningar återvinner både järn och icke-magnetiska-metaller så beräknas det i snitt finnas 2,3% Almetall kvar i bottenaskorna. Det innebär att det finns en potential till en återvinning av ytterligare 200 000 ton metalliskt aluminium inom EU-området.

Det syns stämma väl även för svenska anläggningar även om vi tycker att vi är duktiga på att återvinna bl.a. aluminiumburkar.  En anläggning anger att de utvinner 1,6% NF varav 70% är Al. Vätgasmätningar visar att det finns mer Al-metall att utvinna. Det finns inga siffror för svenska bottenaskor, men förmodligen är det likartat som för danska bottenaskor: De håller i genomsnitt 2,8% NF.

Här finns mycket att göra både före och efter förbränningen för att utvinna mer aluminium och därmed göra en insats för miljön. Inte bara för de avfallsförbränningsanläggningar som idag inte har återvinning av NF ur sina bottenaskor utan även för att förbättra utbytet för de som idag återvinner dem.
Hela studien kan läsas här

 

 

 

 

Energiaskor 2014-03-13


  
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se