Svenska EnergiAskors logga


 

Ger alingsåsarna värme

Värmeverket på Sävelund är hjärtat i det fjärrvärmenät som breder ut sig över Alingsås stad. Omkring 650 villor och 5 800 lägenheter är anslutna till nätet, skriver Alingsås Tidning.

– När staden byggs ut följer fjärrvärmenätet med och växer, säger Einar Ström, driftschef på värmeverket.

Fjärrvärmen i Alingsås producerades under fjolåret till 99,9 procent av biobränsle, och utsläppen koldioxid var rekordlåga 0.1 g/kWh. Förutom värme producerar anläggningen en del aska.

– Askan kan återföras till skogen, vi har koll på att den inte innehåller några tungmetaller, säger Fredrik Wizemann, miljösamordnare.

 

Läs hela artikeln från 4 april i Alingsås Tidnings pappersupplaga.

 

Energiaskor 2015--04-10

 


Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se