Svenska EnergiAskors logga


 

Seminarium om miljöprövning och användning av askor i anläggningsarbeten

Kommunala miljöhandläggare och stadsplanerare i Mälarregionen bjöds tillsammans med representanter från anläggningsbranschen och askproducenter in till ett seminarium om hur man kan nyttiggöra restprodukter från förbränning med energiutvinning. Värdar för arrangemanget, som hölls i Uppsala onsdag 4 februari, var Svenska EnergiAskors VD Monica Lövström och styrelseordförande Agneta Höjdestrand (Vattenfall Värme) tillsammans med Vattenfall Värme Uppsalas anläggningschef Johan Siilakka.

Svenska EnergiAskor har tagit fram vägledningen ”Att använda askor rätt – Handbok för miljöprövning av askor” som ska underlätta för berörda och som gicks igenom vid seminariet. Underhållsingenjör Kjell Karlsson gav diskussionen sin utgångspunkt i det goda exemplet då Vattenfalls torv-/träflygaska med mycket goda resultat användes som konstruktionsmaterial vid byggandet av Librobäcks återvinningscentral i Uppsala. Vattenfalls miljöchef i Norden, Helle Herk Hansen underströk att nyttiggörande av energiaskor innebär en ökad resurshushållning, vilket ligger i linje med företagets miljöarbete och prioriteringen enligt EUs avfallshierarki, där så lite som möjligt ska hamna på deponi.


 

Energiaskor 2015-02-10


Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se