Svenska EnergiAskors logga


 

Stort intresse för askåtervinning under World Bioenergy!

Under World Bioenergy i Jönköping arrangerade Svenska EnergiAskor en workshop och ett studiebesök på temat: How do we recycle the bioenergy nutrients with ash recycling?

I Sverige är återföring av ren träaska till skogen vanligt förekommande idag och vi har många års erfarenhet. Men det finns frågor: Hur ren behöver askan vara? Vad gör vi med aska från blandbränslen och från avfallsförbränning? Detta diskuterades under workshoppen av deltagarna som kom från bland annat Portugal, Litauen, Tyskland, Kina, Finland, Holland, Norge och Sverige. Deltagarna delade även med sig av goda exempel samt av hinder på återföring. På eftermiddagen genomfördes ett studiebesök för att se askåterföring till skogen i praktiken.

 

 

 

 

Energiaskor 2014-06-11


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se