Svenska EnergiAskors logga


 

Kampanj vill återföra träaska till skogarna

Östergötland är ett av sju län som är sämst på att återföra aska till skogsmark från värmeverkens eldning med träbränsle. Det är anledningen till att Skogsstyrelsen nu startar en kampanj för att få värmeverk och skogsbruk att samverka om askåterföring i länet, skriver Östgöta Correspondenten.

Det långsiktiga syftet är att motverka försurning av skogsmark, som kan bli följden när i princip allt i form av grot (grenar, toppar och sämre stamdelar) avlägsnas i samband med gallring och avverkning för att användas som biobränsle.

– Problemet är att det inte finns så mycket ren aska att få tag på i länet, säger Anna Hamilton, distriktschef för Skogsstyrelsen i Östergötland.

Det är endast aska från förbränning av träbränsle som kan komma i fråga för återföring till skog. Den betraktas som ”ren” enligt myndigheternas krav. Om avfall blandas in vid förbränningen uppstår en aska som innehåller för mycket tungmetaller och godkänns inte för åter­föring till skogsmark.Läs hela artikeln på corren.se hemsida alt i pappersupplagan av Östgöta Correspondenten 10 mars

 

Energiaskor 2015--03-11

 


Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se