Svenska EnergiAskors logga


 

Unika ekohus ska byggas i sten med inblandning av aska

Norrtälje kan bli först i landet att anamma ett av världens ledande koncept i klimatsmart villabygge. I Gräddö ska två hus byggas, helt i sten och med en eltillförsel från sol och vind, skriver Norrtelje Tidning.

Det var när markägaren i Gräddö, Victor Chang, fick veta att skogen var i så dåligt skick att den var tvungen att helt avverkas, som idén föddes. Med en bakgrund i branschen för ekologiskt livsmedel och hållbar energi, ville han bygga någonting beständigt och miljövänligt. Genom rådgivning från Airstoneco, ett institut bestående av världens ledande materialforskare och konstruktörer, kommer han att installera två i landet unika ekohus.

Enligt institutet Airstoneco står produktionen och förädlingen av cement för cirka tio procent av växthusgaserna globalt. Anledningen är att cement används som bindemedel i betong. Forskarna i Airstoneco förespråkar därför i stället en icke cementbaserad betong, kallad Geopolymer. Det är en blandning av aska, slagg från järnverk och annat återvunnet material.

Läs hela artikeln från 15 juli på Norrtelje Tidnings hemsida: http://norrteljetidning.se/nyheter/nyheter/1.3068131-unika-ekohus-ska-byggas-i-sten 

Energiaskor 2015-09-14


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se