Svenska EnergiAskors logga


 

Hem oroas inte av larm om farligt avfall

I veckan avslöjade SVT att ett antal företag runt om i Sverige brister i sin hantering av farligt avfall. På Halmstads Energi och Miljö, Hem, i Halmstad välkomnar man granskningen samtidigt som man tror på sin egen hantering, skriver Hallandsposten.

Det avfall som Hem importerar är Refuse Derived Fuels, RDF, som är ett bränsle där alla metaller är utsorterade. Resterna vid förbränningen består av två delar. Den giftiga delen är rökgasen, eller flygaskan, vilken skickas till en särskild anläggning i Norge som tar hand om den. Den andra delen är bottenaska. Den skickas till Falkenberg recycling där man återvinner metallerna ur askan och som sedan används till exempelvis vägbyggen. Men lite sparas även på Kristinehedsverkets deponi.

Läs hela artikeln från 11 juni på Hallandspostens hemsida: http://hallandsposten.se/nyheter/halmstad/1.4062137-hem-oroas-inte-av-larm-om-farligt-avfall
 

Energiaskor 2015-06-16


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se