Svenska EnergiAskors logga


 

Sopor beräknas vara billigare än flis

I Västerviks Värmeverk har bränt utländska sopor två gånger. Första gången man importerade avfall var hösten 2013. Då gjorde miljö-och byggnadskontoret en kontroll av vad som fanns i avfallet som då kom från Skottland. Anledningen att man väljer att bränna avfall är att det är billi gare än flis, skriver Linköpings Tidning/Kinda-Posten.

I år beräknas att det kommer att brännas 68 000 ton avfall i Värmeverket.

– Avfall får man ofta betalt för att ta emot. Många länder betalar för att bli av med det avfall som de producerar. Flis får Värmeverket betala för att elda upp, säger Eva Larsson, miljöinspektör hos miljö-och byggnadskontoret.

Vad innehåller askan?

– Proverna visar att de ämnen som finns i askan ligger under de riktlinjer som finns uppsatta av Naturvårdsverket, säger Eva Larsson.

Läs hela artikeln från 11 juni i pappersupplagan av Linköpings Tidning/Kinda Posten.

 

Energiaskor 2015-06-18


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se