Svenska EnergiAskors logga


 

"Risken ser jag som närmast obefintlig"

I Höga halter av bly gjorde att askan från värmeverket klassades som farligt avfall. Trots att tippen på Kartåsen inte är godkänd för att ta emot det är risken för spridning i naturen "närmast obefintlig", enligt renhållningschefen Jan Westin, skriver Nya Lidköpings-Tidningen.

Sedan 1995 har askan från reningsverket och övrigt avfall på Kartåsens tipp varit åtskiljda.

– Man gjorde så för att man ville hålla koll på vattnet från askan. Ifall man upptäckte några konstigheter skulle det kunna behandlas och renas separat, säger Jan Westin, renhållningschef i Lidköpings kommun.

Marken under tippen består först av tre till fyra meter sand. Sedan kommer ett tjockt lager med mättad lera som, enligt Jan Westin, inte släpper igenom något vatten. För sju år sedan byggdes dessutom en underjordisk mur av bentonitlera runt hela tippen. Den förhindrar att lakvattnet rinner av åt sidorna.

Läs hela artikeln från 10 juni på Nya Lidköpings-Tidningens hemsida: http://nlt.se/nyheter/lidkoping/1.4058606--risken-ser-jag-som-narmast-obefintlig-


 

Energiaskor 2015-06-18


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se