Svenska EnergiAskors logga


 

SVT:s prover avslöjar – så giftigt är vattnet

Över 100.000 ton giftig aska har dumpats på kommunens soptipp i Lidköping. Prover som SVT Nyheter har gjort visar att blyhalten i vattnet nära högen är fyra gånger högre än Naturvårdsverkets gräns för mycket förorenat vatten, skriver SVT Nyheter.

Under flera års tid har Lidköpings värmeverk dumpat aska från sitt verk på kommunens soptipp. Totalt har 150.000 ton aska från brända sopor lagts på en plats för ickefarligt avfall. Trots att askan är de farligaste resterna av de utländska sopor som bränts. Prover som SVT Nyheter gjort avslöjar att askhögen läcker stora mängder farliga tungmetaller. Blyhalten i vattnet nära högen är fyra gånger högre än Naturvårdsverkets gräns för mycket förorenat vatten. Redan i låga halter kan den farliga tungmetallen skada nervsystemet.

– Det ser högt ut. Det är oroande, det förvånar mig och det är inte bra, säg Över 100.000 ton giftig aska har dumpats på kommunens soptipp i Lidköping. Prover som SVT Nyheter har gjort visar att blyhalten i vattnet er renhållningschefen Jan Westin.

Kloridhalten i grundvattnet är 885 milligram per liter, visar dokument som vi har tagit del av. Livsmedelsverkets gräns för tjänligt dricksvatten går vid 100 milligram per liter.

Läs hela artikeln och se tv-inslaget från 10 juni på SVT Nyheters hemsida: http://www.svt.se/nyheter/inrikes/svt-s-prover-avslojar-sa-giftigt-ar-vattnet


 

Energiaskor 2015-06-18


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se