Svenska EnergiAskors logga


 

Zinkåtervinning från avfallsaska

ÖRenova och Götaverken Miljö utvecklar tillsammans en metod för att återvinna zink ur aska från avfallsförbränning, skriver Recyclingnet.

Zink kan bli en bristvara inom en snar framtid och då är det viktigt att sluta kretsloppen, så att zink som hamnat i avfallet kan utvinnas och bli ny zinkråvara igen. En annan positiv effekt av metoden är att askan efter zinkutvinningen kan föras tillbaka till förbränningen så att de sista resterna av organiska miljögifter, som t.ex. dioxiner förstörs och att deponibehovet för denna aska därmed minskar.

Metoden bygger på att flygaska, dvs. den aska som följer med rökgasen från förbränningen och avskiljs i filteranläggningen, tvättas med saltsyra som också avskilts från rökgasen. Tvättvätskan väntas fånga upp till 85 % av zinken i askan och genom att sedan höja pH-värdet på tvättvätskan kan zinken avskiljas i ett filter, tvättas och skickas vidare för upparbetning vid ett zinksmältverk. Den kvarvarande tvättade flygaskan innehåller nu lägre halter av alkali, klorider och tungmetaller vilket gör att den kan återföras till förbränningen.

Läs hela artikeln från 8 juni på Recyclingnets hemsida: http://www.recyclingnet.se/nyheter/zinkatervinning-fran-avfallsaska/


 

Energiaskor 2015-06-18


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se