Svenska EnergiAskors logga


 

Filbornaverket vill sopelda mer

Soporna som eldas i Filbornaverket räcker inte till. Därför har Öresundskraft ansökt om utökat eldningstillstånd hos Mark- och miljödomstolen, skriver Helsingborgs Dagblad.

När Filbornaverket invigdes i början av 2013 hade Öresundskraft gjort beräkningar på värmevärdet från restavfall som eldas i kraftvärmeverket. Men kalkylen har slagit fel. Värmevärde är lägre än beräknat, med följden att den tillståndsgivna mängden utsorterat restavfall inte täcker fjärrvärmenätets behov.

För att kompensera värmeförlusten har Öresundskraft spetsat restavfallet med skogsbränsle. Nackdelen med detta är att askan från skogsbränslet blandas med aska från övriga bränslen, vilket innebär att skogsbränsleaskan inte kan återföras till skogsmiljö.Läs hela artikeln från 25 november på Helsingborgs Dagblads hemsida

 


Energiaskor 2014-12-01


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se