Svenska EnergiAskors logga


 

Hans Andersson Recycling tar över VGÅ

Västra Götalands Återvinning AB, VGÅ, och Hans Andersson Recycling har undertecknat ett avtal om övertagande av VGÅ:s verksamhet, enligt ett pressmeddelande.

 VGÅ:s affärsidé är att tillvarata avfallsprodukter såsom aska och kemslam från industrier för användning till täckning av deponier, byggnation av skogsvägar samt som material i skilda konstruktioner.

Hans Andersson Recycling är främst verksamma inom återvinning av metaller, plast, returpapper, farligt avfall, returträ, brännbart avfall, elektronik samt har även en viss returbränsleverksamhet.

 

Läs hela pressmeddelandet på Dagens Industris hemsida

http://www.di.se/pressreleaser/2013/9/9/hans-andersson-recycling-forvarvar-vga-ab/

 

Energiaskor 2013-09-12


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se