Svenska EnergiAskors logga


 

Krav på materialtillverkare minskar bostadsbyggandets klimatpåverkan

En livscykelanalys av stomalternativ för Riksbyggens planerade bostadsprojekt Viva i Göteborg visar att det går att minska klimatpåverkan genom aktiva val och krav på materialtillverkarna. Genom strategiska val av både betongmaterial och dess konstruktion blir skillnaden i klimatpåverkan liten mellan trä- och betongalternativen.

– Studien visar att klimatsmart bostadsbyggande inte alltid handlar om att välja mellan trä eller betong, säger Riksbyggens miljöchef Karolina Brick. Båda materialen har fördelar och nackdelar. Utmaningen är snarare att ställa rätt krav på materialtillverkarna under byggprocessen, som står för en avsevärd del av byggnadens totala klimatpåverkan.

– Jämfört med tidigare LCA-beräkningar har klimatpåverkan för produktionsfasen minskat för båda stomalternativen, säger Eva-Lotta Kurkinen, projektledare vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Störst är minskningen hos betongalternativen. Det beror bland annat på att klinkermaterialet i betongen ersatts av tillsatsmaterial som t ex flygaska och slagg. Armering tillverkad med energi från förnybara bränslen och återvunnet stål är också en bidragande orsak, säger Eva-Lotta Kurkinen.Läs hela artikeln från 12 januari på fastighetochbostadsratt.com

 

Energiaskor 2015-01-13


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se