Svenska EnergiAskors logga


 

Varberg Energi återför aska

Varberg Energi är ett kommunalt energibolag som kommit långt i sina miljösatsningar. Nu kan de erbjuda nästan 100 procent förnybar fjärrvärme tack vare det nya värmeverket som togs i drift årsskiftet i december 2012. Tack vare sitt idoga miljöarbetet har Varberg Energi minskat sina utsläpp av koldioxid från uppvärmning med nästan 47 procent sedan 2001, skriver Klimatsmart.se.

 Idag täcker spillvärmen från Södra Cell cirka 80 procent av Varberg Energis årliga värmebehov. För de resterande 20 procenten står två pannor som eldas med bio-olja samt två nya fliseldade pannor där flisen kommer från Södra Skogsenergi. Kretsloppet sluts då askan från förbränningen går tillbaka till skogsbruket.

 Läs hela artikeln på Klimatsmart.se

http://www.klimatsmart.se/nyheter/miljo-och-ekonomi-vinnare-i-spillvarmesamarbete-i-varberg.html

 

Energiaskor 2013-09-16


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se