Svenska EnergiAskors logga


 

Biogödsel duger på åkern – men inte i skogen

Sveaskog fick tillstånd att försöksgödsla 300 hektar skog i Norrland med Revaq-certifierat avloppsslam. Men nu, när skogsjätten vill fortsätta försöken, tvärvänder Skogsstyrelsen, skriver tidningen Lantbruk & Skogsland.

– Vi har utvärderat de tidigare försöken och tittat på tillväxt, markvatten, gjort utlakningsförsök och tagit prover på bland annat blåbär. Halterna av tungmetaller, förutom koppar, är lägre i bionäring än i mineralnäring och lägre än gränsvärdena vid återföring av aska. Vi har inte hittat något som skulle innebära att det här inte är försvarbart, säger Hans Winsa, forskningsledare på Sveaskog.

 

Läs hela artikeln från 26 september på Lantbruk & Skogslands hemsida

 

 

Energiaskor 2014-10-03


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se