Svenska EnergiAskors logga


 

Slam blir råvara i Lidköping

Två nya metoder för återvinning av avloppsslam ska prövas i Lidköping. Dels en slags torrdestillation som ger biokol, gas och olja och dels kemisk extraktion av bland annat fosfor, skriver VA-tidskriften Cirkulation.

Förutom försöken med torrdestillation kommer i dagarna återvinningsföretaget Ragn-Sells att starta en annan typ av tester tillsammans med Lidköpings värmeverk. Genom att elda avloppsslam tillsammans med avfall minskar behovet att avvattna slammet. När det blandas kommer TS-halten upp till cirka 50 procent. Då behövs inte några specialgjorda förbränningsanläggningar, utan många av dem som redan finns i Sverige kan användas.

Syftet är sedan att ur askan utvinna fosfor med hjälp av en kemisk metod som Easy Mining Sweden utvecklat. Grunden är en uppfinning av Dr Yariv Cohen på SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet. Han kom på metoden under försök med vattenrening.

Tidigare försök med att elda avloppsslam med träflis har fallit väl ut när Easy Mining sedan behandlat askan. Men andra typer av industriavfall har högre askhalt än trä och koncentrationerna av fosfor kan bli för små för att det ska vara ekonomiskt. Den kritiska nivån är fem procent.Läs hela artikeln på Cirkulations hemsida

 

Energiaskor 2014-11-05


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se