Svenska EnergiAskors logga


 

Mark sätter miljön i centrum

Mark Kraftvärme AB är en av tio fjärrvärmebolag som uppfyller kraven för Bra miljöval. Något man uppmanar andra företaget att också sträva efter, skriver Markbladet.

Bra miljöval är en märkning där många kriterier ska uppnås. Bland annat får högst tio procent av fjärrvärmen ha fossilt ursprung. Det omfattar hela kedjan från avverkning och transport till eldning.

– I dag används så mycket diesel till maskinerna som avverkar och ofta har fjärrvärmebolagen en nödpanna för olja. Att hålla sig under gränsen på tio procent fossilt bränsle är ofta ett svårt krav att uppnå, säger Emanuel Blume, produktansvarig för el, fjärrvärme och biobränsle på Bra miljöval.

Vidare ska avverkningen ske under kontrollerade former där bland annat blad, barr och stubbar ska lämnas kvar i skogen för att skapa återväxt. Enligt skärpta regler, som kom för två år sedan, ska askan återföras till skogen så att näringsämnena bidrar till ett kretslopp och varje kilowattimme innebär att en viss peng avsätts till en särskild fond med fokus på miljöförbättrande projekt.

Läs hela artikeln från 14 oktober i papperstidningen Markbladet.
 

Energiaskor 2015-10-20


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se