Svenska EnergiAskors logga


 

Förorenad jord renas med vanligt matavfall

En ny metod för sanering av förorenad jord har tagits fram av forskare vid LTU. En metod där jorden tvättas med matavfall, skriver Norrbottens-Kuriren.

Vid Luleå tekniska universitet (LTU) finns landets två enda professorer i avfallsteknik, Anders Lagerkivst och Jurate Kumpiene. De ägnar sig bland annat åt forskning om hur man kan ta hand om förorenad jord. I Sverige finns uppskattningsvis över 80 000 områden med förorenad mark.

– Sverige satsar ungefär en halv miljard per år för undersökning och behandling av förorenade markområden. Det man vanligtvis gör är att man gräver bort jorden och skickar den till en deponi och behandlar den där. Vi har utvecklat metoder som kan användas både på plats och på en deponi, förklarar Jurate Kumpiene.

I dag använder man cement för att gjuta in förorenad jord i stora block. Det krävs lika mycket cement som det är förorenad jord.

– Vi använder oss av vanlig aska som vi får då vi förbränner våra sopor. Vi blandar askan med jorden och man kan bygga stora block som kan användas som byggnadsmaterial, bland annat då man bygger kajer, förklarar Jurate Kumpiene.Läs hela artikeln från 22 februari på Norrbottens-Kurirens hemsida

 

Energiaskor 2015--02-27


Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se