Svenska EnergiAskors logga


 

Energi från avfall + cirkulär energi = förslag från Bryssel

Europeiska Kommissionen ska föra samman energieffektivisering och cirkulär ekonomi och även lyfta ett nytt initiativ om energi från avfall i ett nytt politiskt dokument.

I dokumentet som publiceras i dagarna ligger tonvikten på kommissionens planer på att utveckla EU till en låg-kol ekonomi med integrerade energisystem och säker energiförsörjning. Man kommer att lägga fram ett nytt direktiv om förnybar energi till 2030, en policy för biomassa och biobränslen tas fram 2016 eller 2017 , man kommer att avstämma hur pass långt integrationen av kraftsystem mellan de olika länderna kommit, man fokuserar på transport- och byggsektorerna och ska i år bedöma fördelar med fjärrvärme samt ta fram en plan för alternativa bränslen 2017

 

Läs mer; Brussels to weigh in on waste-to-energy

 

Energiaskor 2015--02-24


Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se