Svenska EnergiAskors logga


 

Miljardbygget Torsvik är snart klart

Den 50 år gamla tekniken är snart ett minne blott. Miljardbygget kraftvärmeverket Torsvik i Jönköping är snart klart, enligt Branschaktuellt. Torsvik, som ska eldas med biobränsle, började ta fart i januari i fjol.

– Genom den här utbyggnaden tryggar vi också tillgången på värme i ett växande nät, säger Ingemar Granberg, projektchef på Jönköping Energi.

Det kommer att eldas med bark, spån, torv, träflis, åkerbränslen – och energiskog. Men det finns även en stor potential från vanligt skogsbruk:

– Vårt uttag av biomassa som bark, kvistar och trädtoppar är lågt - och lejonparten blir kvar på platsen vid skogsbruk. Dessutom kan näringsämnen i form av aska kunna återföras tillbaka till skogen, säger Ingemar Granberg.Läs hela artikeln, från 12 november, på Branschaktuellts hemsida

 

Energiaskor 2014-11-25


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se