Svenska EnergiAskors logga


 

Gästrikarnas slam samlas i Järbo

Det gamla reningsverket i Järbo skulle stängas. Men i stället blir verket samlingsplats för avloppsslam från hela Gästrikland, skriver Arbetarbladet.

I dag samlas avloppsslammet från enskilda avlopp på avfallsanläggningen i Forsbacka. Där komposteras slammet och läggs på deponin. Men den lösningen fungerar inte längre. Det handlar om cirka 25 000 ton slam per år från drygt 10 000 enskilda avloppsbrunnar i Gästrikland. Järbos gamla reningsverk klarar behoven efter en mindre anpassning. Sandviken Energis personal kan sköta driften, parallellt med att man sköter det nya reningsverket.

Kanske kommer slammet sedan att brännas i Sandvikens kommunala värmeverk. Slammet blandas med flis i lämpliga mängder, bränns och blir värme i bostäder runtom i Sandviken. Askan från förbränningen innehåller fosfor som sedan kan användas som råvara för tillverkning av konstgödsel. På det sättet kan man också ta hand om och oskadliggöra läkemedelsrester, smittämnen och multiresistenta bakterier som kan finnas i slammet. Att bränna slam är ovanligt i Sverige men förekommer i andra länder i Europa, bland annat i Tyskland.

Läs hela artikeln från 24 april på Arbetarbladets hemsida

 

Energiaskor 2015--04-27

 


Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se