Svenska EnergiAskors logga


 

Fjärrvärmeordförande vill värna nära produktion

”Det borde inte heta fjärrvärme utan närvärme.” Det säger Bengt Gunnarsson, nominerad som ordförande i Trelleborgs kommunala fjärrvärmebolag. Bengt Gunnarsson menar att fjärrvärmebolaget egentligen borde heta närvärmebolaget. Bakgrunden är att bränslet är närproducerat i väldigt hög utsträckning, skriver Trelleborgs Allehanda.

– Den flis som vi eldar med i Östervångsverket kommer från svenska skogar och är lokalt producerad. Genomsnittsavståndet för transporterna till verket är fem mil, säger Bengt Gunnarsson.

I västra Trelleborg finns Sjöviksverket som eldas med ännu mer lokalt producerat bränsle, deponigas från Sysav och rötgas från kommunens reningsverk medan Maglarpsverket eldas med pellets. Vid Serresjö köper bolaget in värme som distribueras till småhusen eftersom det halmeldade verket inte tillhör bolaget. Bengt Gunnarsson vill också framhålla att fjärrvärmen är miljövänlig och hjälper till att minska koldioxidutsläppen i Trelleborg. Bränslet är noga utvalt så att askan kan användas som gödning till jord- och skogsbruket.

 Läs hela artikeln från 28 april på Trelleborg Allehandas hemsida

 

Energiaskor 2015--04-29

 


Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se