Svenska EnergiAskors logga


 

Slamanhängarna sprider även blå dunster

Det är viktigt att alla ansträngningar görs för att minska kemikaliespridningen i vår vardag. Därför är det blåögt att tro att det skulle göra slammet hälsosamt inom överskådlig tid, skriver Ren åker Ren mat, i en debattreplik i Göteborgs-Posten.

Det är fel att påstå att vi för att spara på fosforfyndigheterna (som beräknats räcka i flera hundra år) måste sprida slam. I dag finns metoder att skilja växtnäringen från miljögifterna och avfallet i slammet. Man kan till exempel bränna slammet och utvinna ren fosfor ur askan samtidigt som man oskadliggör många kemikalier, läkemedelsrester och smittämnen. Riktigt kretslopp med andra ord.Läs hela debattartikeln från 26 januari på Göteborgs-Postens hemsida

 

Energiaskor 2015-01-29


Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se