Svenska EnergiAskors logga


 

Förbjuds att bygga en väg av aska

Ett skogsföretag ville använda 2 500 kubikmeter bioaska för att bygga en skogsbilväg. Det godkändes inte av kommunen, skriver Ulricehamns Tidning.

I mars fick Miljö- och byggenheten in en anmälan om uppläggning av avfall. Man ville där använda ca 2 500 kubikmeter bioaska till att anlägga en fyra meter bred och en kilometer lång skogsbilväg. I anmälan skrev sökande att man inte såg några risker för möjliga föroreningar, men Miljö- och byggenheten var av annan uppfattning.

En jämförelse gjordes mellan de redovisade analysresultaten av askan och Naturvårdsverkets riktlinjer för förorenad mark, och man fann att arsenik, kadmium och krom låg högre än Naturvårdsverkets riktlinjer för känslig markanvändning. I anmälan hade heller inga tester gjorts som kunde visa på hur ämnena i askan förflyttar sig och lakas ut ur vägkonstruktionen. Sökande angav att den tänkta vägen inte ligger i närhet till vattendrag eller skyddsområde och att askan inte skulle användas där det finns rörligt markvatten, men Miljö- och byggenheten fann att vägen skulle passera flera blöta områden och att området ligger inom tertiär skyddszon för ett vattenskyddsområde.

Läs hela artikeln från 14 juli på Ulricehamns Tidnings hemsida: http://www.ut.se/lokala-nyheter/forbjuds-att-bygga-en-vag-av-aska/ 

Energiaskor 2015-09-14


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se