Svenska EnergiAskors logga


 

Slamspridning gör att miljögifter finns i vår mat

Tror du att vi får i oss mest miljögifter från fet Östersjöfisk? Så är det inte. Allra mest miljögifter får vi i oss via mjölk, kött och ägg. Och slamspridningen är en stor bov i dramat när vi blir depåer för miljögifter, skriver Medicinsk Access.

Slamspridningen brukar beskrivas som en form av kretslopp. Detta gäller i högsta grad för samhällets miljögifter. Dessa samlas ihop i avloppsnätet och koncentreras i slammet. Här har vi en viktig möjlighet att förbränna slammet och bli av med gifterna.

Fosfor kan sedan utvinnas ur askan tillsammans med energi. I andra länder sprider man inte slam längre, till exempel i Holland och Schweiz. Det är denna väg vi skall gå också i Sverige. Men genom slamspridningen stoppar vi i stället fullt medvetet in miljögifterna i livsmedelsproduktionen.

 Läs hela artikeln från 18 november på Medicinsk Access hemsidaEnergiaskor 2014-11-26


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se