Svenska EnergiAskors logga


 

Debatt: Miljöfarligt utvinna fosfor ur avloppsslam

Svenskt Vatten vill att vi tar tillvara mera av fosforn i avloppen och förordar mera slamspridning på åkermarken, där vår mat växer, och Gunnar Thelin skriver att vi inte skall bromsa att återvinna fosfor och förordar sin egen metod, som tar vara på hälften av fosforn. Men den mest effektiva och mest miljövänliga metoden att ta vara på fosforn i våra avlopp är att elda slammet i våra värmeverk där gifterna och främmande organiska substanser i slammet oskadliggörs, skriver lantmästare Per-Åke Sahlberg i en replik på SvD Brännpunkt.

Det icke brännbara hamnar i askan ur vilken fosforn och värdefulla metaller sedan utvinns. Då kan man få tillbaka nästan all fosfor. Det finns en svensk metod för detta som nu prövas i fullskaledrift i bland annat Lidköpings värmeverk. Man får dessutom ett värmetillskott på 1,5 KW per kg slam.

 

Läs hela debattartikeln från 20 april på Svenska Dagbladets hemsida

 

Energiaskor 2015--04-27

 


Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se