Svenska EnergiAskors logga


 

Studie: Vanlig vass kan hålla dig varm på vintern

Många försök görs i olika länder att blanda in gräs och halm m.m. i träpelllets. I USA har forskningsorganisationen Hudsonia framställt bränslepellets av vass. Fördelar sägs bl.a vara att vassen växer i sankmark som inte nyttjas till annat och att askan kan användas på åkrar.

 

Läs hela artikeln

 

Energiaskor 2014-10-28


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se