Svenska EnergiAskors logga


 

Josab International AB tecknar ett MoU gällande förvärv av aktiepost i teknologibolaget Chromafora AB

Josab International AB har undertecknat ett Memorandum Of Understanding med Chromafora AB gällande förvärv av 9.084 aktier i Chromafora AB till priset 143 SEK / aktie, vilket kommer tillföra bolaget 1.299.012 SEK i likvidtillskott. Aktierna är en del av en fulltecknad nyemission om 20.980 aktier, enligt ett pressmeddelande på Aktietorget.

Chromafora har sedan 2013 arbetat med att utveckla en unik teknologi, SELMEXT™, som selektivt återvinner tungmetaller från industriell och offentlig verksamhet till en betydligt lägre kostnad än dagens kända teknologier. SELMEXT™ minskar även deponibehovet av miljöfarligt avfall genom att selektivt plocka bort tungmetallerna i avloppsströmmar samt slam från exempelvis industrin och gruvnäringen. Teknologin kan även användas för att återvinna tungmetaller ur askan från avfallsförbränningsanläggningar.Läs hela pressmeddelandet på Aktietorget


Energiaskor 2015--03-02


Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se